top of page

Οδηγός επιλογής Κέντρου Ξένων Γλωσσών.​

Οι λόγοι για να μας εμπιστευθείτε.

Ικανό ανθρώπινο δυναμικό:
Επιδιώξτε να μάθετε τα προσόντα και τη διδακτική εμπειρία των καθηγητών, καθώς και το πόσο συχνά επιμορφώνονται και πως ελέγχονται.Θα αισθάνεστε πιο ασφαλείς και αισιόδοξοι για την πρόοδο του παιδιού σας, αν ενημερωθείτε σχετικά με την ποιοτική επάρκεια, την εμπειρία και την μετεκπαίδευση των καθηγητών του ΚΞΓ.
Σημαντική είναι, επίσης, η ύπαρξη καθηγητών με γενικότερη αξιόλογη παρουσία, καθώς δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές, ιδίως των μικρότερων ηλικιών. Σε επίπεδο σχέσης γονέων και εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις προκειμένου να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και να εξασφαλίζεται η ομαλή γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Υλικοτεχνική υποδομή:
Δεν νοείται αποτελεσματική και ευχάριστη εκπαιδευτική πράξη χωρίς τον ανάλογο αριθμό ευάερων αιθουσών, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων για δραστηριότητες (π.χ. χώρος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές). Επίσης, αναζητήστε αισθητικά προσεγμένους χώρους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι και αυτοί επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία και τη μάθηση των μαθητών.

 

Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας:
Δεδομένων των ελλείψεων στη δημόσια εκπαίδευση, αναζητήστε στα ΚΞΓ όλα εκείνα τα διδακτικά μέσα που κάνουν την εκπαίδευση πιο σύγχρονη, ρεαλιστική και ευχάριστη. Επιβεβαιώστε ότι το κέντρο που θα επιλέξετε χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα διδασκαλίας τα οποία αποδεδειγμένα ευνοούν τη διαδικασία της μάθησης.
Όλα αυτά χρησιμοποιημένα με σαφήνεια και απλότητα, με φαντασία και εφευρετικότητα απλοποιούν πολύπλοκες ιδέες και διεγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή με ευεργετικά για τη μάθηση αποτελέσματα. Επίσης, αποτελούν ένδειξη πως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο εν λόγω σχολείο ενδιαφέρονται και ακολουθούν τις εξελίξεις, και αναζητούν μεθόδους βελτίωσης της μεθοδολογίας τους.

Μάθημα ξένης γλώσσας:
Η ξένη γλώσσα δεν διδάσκεται ως ένα ακόμη «μάθημα». Η γλώσσα είναι επικοινωνία και το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου θα δέχεται συνεχώς ερεθίσματα, τόσο οπτικά όσο και ακουστικά, στην ξένη γλώσσα. Συζητείστε με το διευθυντή σπουδών αν η ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται ενεργά την ώρα του μαθήματος. Εξάλλου, σκοπός δεν πρέπει να είναι «το χαρτί», ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αλλά η ουσιαστική γνώση και η ικανότητα επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα. Οι εποχές αλλάζουν και εάν στη γενιά των παλαιότερων ένα «χαρτί» ήταν αρκετό, σε 10-15 χρόνια που τα παιδιά μας θα βγουν στην αγορά εργασίας τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και οι γνώσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη!

Ομαδική διδασκαλία:
Η γλώσσα είναι επικοινωνία και η φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι τέτοια, ώστε το μάθημα της ξένης γλώσσας να διδάσκεται καλύτερα σε ομάδα. Σύμφωνα με έρευνες ο ιδανικός αριθμός μαθητών σε μία τάξη ξένης γλώσσας είναι 10-12 μαθητές. Τα παιδιά μαθαίνουν έτσι όχι μόνο να επικοινωνούν, αλλά και να μοιράζονται, να κοινωνικοποιούνται αλλά και να βρίσκονται σε μια συνεχή εγρήγορση και να μην επαναπαύονται. Παράλληλα, δέχονται πάρα πολλά ερεθίσματα στην ξένη γλώσσα, όχι μόνο από τον καθηγητή άλλα και από τους συμμαθητές τους. Τα ολιγομελή τμήματα ή τα ιδιαίτερα αποτελούν ένα μύθο… Λίγα παιδιά μπορεί να σημαίνει, εκτός από περιπτώσεις, πως το συγκεκριμένο κέντρο δεν προτιμάται. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι λόγοι που το μάθημα σε ιδιαίτερο ή κλειστό γκρουπ συνιστάται, κι αυτοί συνήθως είναι είτε λόγω της φύσης του αντικειμένου (π.χ μαθηματικά, φυσική κτλ), είτε για να λύσουν κάποια συγκεκριμένα μαθησιακά προβλήματα.

 

Προσεγμένο προφίλ – οργάνωση:
Είναι μάλλον απίθανο οι γονείς να επιλέξουν για το παιδί τους ή ακόμη και για τους ίδιους ΚΞΓ το οποίο δεν έχει με σαφήνεια διατυπωμένους τους βασικούς εκπαιδευτικούς του σκοπούς (π.χ. αν δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή, στις μαθητικές επιδόσεις, κτλ.), τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του και την παράδοσή του στον χώρο από το έτος λειτουργίας του.


Συνεχής αξιολόγηση:

Αν και συχνά τρομακτική για τους μαθητές, κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων τους. Οι γονείς, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τον τρόπο αξιολόγησης. Η αυστηρότητα και η σοβαρότητα στον τρόπο αξιολόγησης - βαθμολόγησης είναι η επιθυμητή, μιας και σύντομα τα παιδιά θα κριθούν από άγνωστους εξωτερικούς εξεταστές οι οποίοι θα τους απονείμουν και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη:
Μην θεωρήσετε χαμηλότερης προτεραιότητας τη σημασία που αποδίδεται από ένα ΚΞΓ στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, δηλαδή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις ομαδικές εργασίες (projects), τα παιχνίδια, κτλ. Αναζητήστε ΚΞΓ με δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε επιπλέον δραστηριότητες και club.

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς!

Όλοι λίγο πολύ έχουμε άποψη για όλα. Σε θέματα όμως εκπαίδευσης των παιδιών μας θα ήταν καλύτερο να συμβουλευτούμε άτομα με γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Οι συμβουλές από "φίλους" καλό θα είναι να συζητούνται και με τους επαγγελματίες του χώρου.

bottom of page